لیست قیمت محصولات کف | آرتاپرس | بهمن 1402

نوع کفجنسبرندآلبومهر متر مربع (تومان)
1پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتایونیورسال400,000
( کد های نمایشگاهی 410,000 )
2پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاامباس546,000
3پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاسمنتعدم موجودی طی شش ماه گذشته
4پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)بلاکلیک_315,000
پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)گرین لایفسلکت 535,000
قیمت فروش ویژه:
396,000
پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)گرین لایفپرمیوم560,000
5کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)پلیژن_170,000
6کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)آرتا تاکطرح چوب210,000
7کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)اکوفلور_155,000
لیست قیمت محصولات کف- آرتاپرس

لیست قیمت محصولات دیوار | آرتاپرس | بهمن 1402

نوع محصولجنسعرضبرندقیمت مترمربع (تومان)قیمت شاخه (تومان)
2دیوارپوش
شاخه 6 متری
پی‌وی‌سی (PVC)20 cmآرمانی پلاست 145,000 174,000
3دیوارپوش
شاخه 3 متری
پی‌وی‌سی (PVC)20 cmآرمانی پلاست 145,000 87,000
4دیوارپوش قالب هگزاگون
شاخه 3 متری
پی‌وی‌سی (PVC)25 cmپارتاک 200,000 150,000
لیست قیمت محصولات دیوار- آرتاپرس

لیست قیمت انواع پروفیل و ابزار | آرتاپرس | بهمن 1402

نام قطعهجنسارتفاع (cm)طول شاخه (m)قیمت (تومان)
1قرنیزام دی اف (MDF)9 3.66 125,000
2قرنیزام دی اف (MDF)93.0590,000
3قرنیزپی وی سی (PVC) پلی استایرن9 3 78,000
4روکوبام دی اف (MDF)3 2.8 60,000
5اسکوتیام دی اف (MDF)3 2.8 50,000
6میانهام دی اف (MDF)3 2.8 85,000
7گردهام دی اف (MDF)3 2.885,000
8میتام دی اف (MDF)3 2.8 63,000
9نبشی تاشوام دی اف (MDF)8 2.8 55,000
10نبشی تاشوام دی اف (MDF)5 2.8 45,000
لیست قیمت محصولات پروفیل و ابزار- آرتاپرس

لیست قیمت محصولات جانبی | آرتاپرس | بهمن 1402

نام محصولبرندقیمت (تومان)
1فوم سایلنت (1.5 میلیمتر)بافوم10,500
متر مربع
2فوم سایلنت (1.5 میلیمتر) اقتصادی9,000
متر مربع
3فوم سایلنت (2میلیمتر)بافوم14,000
متر مربع
4فوم سایلنت (2میلیمتر) اقتصادی 11,500
متر مربع
5فوم پلی اتیلن (2 میلیمتر)_5,000
متر مربع
6چسب AMK 8000
(4kg)
گلف دکور385,000
7چسب AMK 8000
(10kg)
گلف دکور950,000
8چسب AMK 8000HV
(4kg)
گلف دکور450,000
9چسب AMK 8000HV
(10kg)
گلف دکور1,100,000
10چسب 8000 خمیری آلان (10kg)آلان200,000
11چسب سیلیکون همه کاره سفیدکاسپین130,000
12چسب سیلیکون همه کاره شفافکاسپین130,000
13چسب سیلیکون کوئیک سیل سفیدکاسپین105,000
14چسب سیلیکون K2 سفیدکاسپین85,000
15چسب 123 400 میلی‌لیترمیتراپل139,000
16چسب پلی اورتان سوسیسیکاسپین185,000
لیست قیمت محصولات جانبی- آرتاپرس

لیست قیمت محصولات مراقبت و نگهداری | آرتاپرس | بهمن 1402

نام محصولبرندقیمت (تومان)
1شامپوی پارکت و لمینیت
(4kg)
گونتر200,000
2واکس پارکت و لمینیت
(4kg)
گونتر500,000
3شوینده و براق کننده نانو (460ml) آی کلین145,000
لیست قیمت محصولات مراقبت و نگهداری - آرتاپرس

لیست قیمت محصولات کف | آرتاپرس | بهمن 1402

نوع کفجنسبرندآلبومهر متر مربع (تومان)
1پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتایونیورسال400,000
( کد های نمایشگاهی 410,000 )
2پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاامباس546,000
3پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاسمنتعدم موجودی طی شش ماه گذشته
4پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)بلاکلیک_315,000
پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)گرین لایفسلکت 535,000
قیمت فروش ویژه:
396,000
پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)گرین لایفپرمیوم560,000
5کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)پلیژن_170,000
6کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)آرتا تاکطرح چوب210,000
7کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)اکوفلور_155,000

لیست قیمت محصولات دیوار | آرتاپرس | بهمن 1402

نوع محصولجنسعرضبرندقیمت مترمربع (تومان)قیمت شاخه (تومان)
2دیوارپوش
شاخه 6 متری
پی‌وی‌سی (PVC)20 cmآرمانی پلاست 145,000 174,000
3دیوارپوش
شاخه 3 متری
پی‌وی‌سی (PVC)20 cmآرمانی پلاست 145,000 87,000
4دیوارپوش قالب هگزاگون
شاخه 3 متری
پی‌وی‌سی (PVC)25 cmپارتاک 200,000 150,000

لیست قیمت انواع پروفیل و ابزار | آرتاپرس | بهمن 1402

نام قطعهجنسارتفاع (cm)طول شاخه (m)قیمت (تومان)
1قرنیزام دی اف (MDF)9 3.66 125,000
2قرنیزام دی اف (MDF)93.0590,000
3قرنیزپی وی سی (PVC) پلی استایرن9 3 78,000
4روکوبام دی اف (MDF)3 2.8 60,000
5اسکوتیام دی اف (MDF)3 2.8 50,000
6میانهام دی اف (MDF)3 2.8 85,000
7گردهام دی اف (MDF)3 2.885,000
8میتام دی اف (MDF)3 2.8 63,000
9نبشی تاشوام دی اف (MDF)8 2.8 55,000
10نبشی تاشوام دی اف (MDF)5 2.8 45,000

لیست قیمت محصولات جانبی | آرتاپرس | بهمن 1402

نام محصولبرندقیمت (تومان)
1فوم سایلنت (1.5 میلیمتر)بافوم10,500
متر مربع
2فوم سایلنت (1.5 میلیمتر) اقتصادی9,000
متر مربع
3فوم سایلنت (2میلیمتر)بافوم14,000
متر مربع
4فوم سایلنت (2میلیمتر) اقتصادی 11,500
متر مربع
5فوم پلی اتیلن (2 میلیمتر)_5,000
متر مربع
6چسب AMK 8000
(4kg)
گلف دکور385,000
7چسب AMK 8000
(10kg)
گلف دکور950,000
8چسب AMK 8000HV
(4kg)
گلف دکور450,000
9چسب AMK 8000HV
(10kg)
گلف دکور1,100,000
10چسب 8000 خمیری آلان (10kg)آلان200,000
11چسب سیلیکون همه کاره سفیدکاسپین130,000
12چسب سیلیکون همه کاره شفافکاسپین130,000
13چسب سیلیکون کوئیک سیل سفیدکاسپین105,000
14چسب سیلیکون K2 سفیدکاسپین85,000
15چسب 123 400 میلی‌لیترمیتراپل139,000
16چسب پلی اورتان سوسیسیکاسپین185,000