لیست قیمت محصولات کف | آرتاپرس | شهریور 1401

 نوع کفجنسبرندآلبومهر متر مربع (تومان)
1پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتایونیورسال265,000
2پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاامباس280,000
3پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاسمنت330,000
4پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)بلاکلیک_265,000
5کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)پلیژن_130,000
6کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)آرتا نقش تاکطرح چوب165,000
7کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)اکوفلور_138,000 تا 143,000
لیست قیمت محصولات کف- آرتاپرس

لیست قیمت انواع پروفیل و ابزار | آرتاپرس | شهریور 1401

 نام قطعهجنسارتفاع (cm)طول شاخه (m)قیمت (تومان)
1قرنیزام دی اف (MDF)9 3.66 80,000
2قرنیزپی وی سی (PVC) پلی استایرن9 3 69,000
3روکوبام دی اف (MDF)3 2.8 32,000
4اسکوتیام دی اف (MDF)3 2.8 32,000
5میانهام دی اف (MDF)3 2.8 46,000
6گردهام دی اف (MDF)3 2.846,000
7میتام دی اف (MDF)3 2.8 32,000
8نبشی تاشوام دی اف (MDF)8 2.8 43,000
9نبشی تاشوام دی اف (MDF)5 2.8 26,000
10نبشی ثابتپی وی سی (PVC) پلی استایرن3.82.8 68,000
لیست قیمت محصولات پروفیل و ابزار- آرتاپرس

لیست قیمت محصولات جانبی | آرتاپرس | شهریور 1401

 نام محصولبرندقیمت (تومان)
1فوم سایلنت (1.5 میلیمتر)بافوم8,500
متر مربع
2فوم سایلنت (2میلیمتر)بافوم10,900
متر مربع
3فوم پلی اتیلن (2 میلیمتر)_4,400
متر مربع
4چسب AMK 8000
(4kg)
گلف دکور280,000
5چسب AMK 8000
(10kg)
گلف دکور690,000
6چسب AMK 8000HV
(4kg)
گلف دکور304,000
7چسب AMK 8000HV
(10kg)
گلف دکور750,000
8چسب سیلیکون همه کاره سفیدکاسپین105,500
9چسب سیلیکون همه کاره شفافکاسپین105,500
10چسب 123 400 میلی‌لیترمیتراپل82,500
11شامپوی پارکت و لمینیت
(4kg)
گونتر95,000
12واکس پارکت و لمینیت
(4kg)
گونتر300,000
لیست قیمت محصولات جانبی- آرتاپرس

لیست قیمت محصولات کف | آرتاپرس | شهریور 1401

 نوع کفجنسبرندآلبومهر متر مربع (تومان)
1پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتایونیورسال265,000
2پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاامباس280,000
3پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاسمنت330,000
4پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)بلاکلیک_265,000
5کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)پلیژن_130,000
6کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)آرتا نقش تاکطرح چوب165,000
7کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)اکوفلور_138,000 تا 143,000

لیست قیمت محصولات دیوار | آرتاپرس | شهریور 1401

 نوع محصولجنسبرندقیمت (تومان)
1دیوارکوبام‌دی‌اف (MDF)AGE 94,000
متر مربع
2دیوارپوش
شاخه 6 متری
پی‌وی‌سی (PVC)آرمانی پلاست130,000
شاخه
3دیوارپوش
شاخه 3 متری
پی‌وی‌سی (PVC)آرمانی پلاست65,000
شاخه

لیست قیمت انواع پروفیل و ابزار | آرتاپرس | شهریور 1401

 نام قطعهجنسارتفاع (cm)طول شاخه (m)قیمت (تومان)
1قرنیزام دی اف (MDF)9 3.66 80,000
2قرنیزپی وی سی (PVC) پلی استایرن9 3 69,000
3روکوبام دی اف (MDF)3 2.8 32,000
4اسکوتیام دی اف (MDF)3 2.8 32,000
5میانهام دی اف (MDF)3 2.8 46,000
6گردهام دی اف (MDF)3 2.846,000
7میتام دی اف (MDF)3 2.8 32,000
8نبشی تاشوام دی اف (MDF)8 2.8 43,000
9نبشی تاشوام دی اف (MDF)5 2.8 26,000
10نبشی ثابتپی وی سی (PVC) پلی استایرن3.82.8 68,000

لیست قیمت محصولات جانبی | آرتاپرس | شهریور 1401

 نام محصولبرندقیمت (تومان)
1فوم سایلنت (1.5 میلیمتر)بافوم8,500
متر مربع
2فوم سایلنت (2میلیمتر)بافوم10,900
متر مربع
3فوم پلی اتیلن (2 میلیمتر)_4,400
متر مربع
4چسب AMK 8000
(4kg)
گلف دکور280,000
5چسب AMK 8000
(10kg)
گلف دکور690,000
6چسب AMK 8000HV
(4kg)
گلف دکور304,000
7چسب AMK 8000HV
(10kg)
گلف دکور750,000
8چسب سیلیکون همه کاره سفیدکاسپین105,500
9چسب سیلیکون همه کاره شفافکاسپین105,500
10چسب 123 400 میلی‌لیترمیتراپل82,500
11شامپوی پارکت و لمینیت
(4kg)
گونتر95,000
12واکس پارکت و لمینیت
(4kg)
گونتر300,000