لیست قیمت محصولات کف | آرتاپرس | خرداد 1403

نوع کفجنسبرندآلبومهر متر مربع (تومان)
1پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتایونیورسال475,000
2پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاامباس600,000
3پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاسمنتتوقف تولید
4پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)بلاکلیک_470,000
پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)گرین لایفسلکت توقف تولید
پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)گرین لایفپرمیومتوقف تولید
5کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)پلیژن_200,000
6کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)آرتا تاکطرح چوب230,000
7کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)اکوفلور_155,000
لیست قیمت محصولات کف- آرتاپرس

لیست قیمت محصولات دیوار | آرتاپرس | خرداد 1403

نوع محصولجنسعرضبرندقیمت مترمربع (تومان)قیمت شاخه (تومان)
2دیوارپوش
شاخه 6 متری
پی‌وی‌سی (PVC)20 cmآرمانی پلاست 145,000 174,000
3دیوارپوش
شاخه 3 متری
پی‌وی‌سی (PVC)20 cmآرمانی پلاست 145,000 87,000
4دیوارپوش قالب هگزاگون
شاخه 3 متری
پی‌وی‌سی (PVC)25 cmپارتاک 200,000 150,000
لیست قیمت محصولات دیوار- آرتاپرس

لیست قیمت انواع پروفیل و ابزار | آرتاپرس | خرداد 1403

نام قطعهجنسارتفاع (cm)طول شاخه (m)قیمت (تومان)
1قرنیزام دی اف (MDF)9 3.66 145,000
2قرنیزام دی اف (MDF)93.05120,000
3قرنیزپی وی سی (PVC) پلی استایرن9 3 85,000
4روکوبام دی اف (MDF)3 2.8 66,000
5اسکوتیام دی اف (MDF)3 2.8 65,000
6میانهام دی اف (MDF)3 2.8 95,000
7گردهام دی اف (MDF)3 2.895,000
8میتام دی اف (MDF)3 2.8 95,000
9نبشی تاشوام دی اف (MDF)8 2.8 70,000
10نبشی تاشوام دی اف (MDF)5 2.8 50,000
لیست قیمت محصولات پروفیل و ابزار- آرتاپرس

لیست قیمت محصولات جانبی | آرتاپرس | خرداد 1403

نام محصولبرندقیمت (تومان)
1فوم سایلنت (1.5 میلیمتر)بافوم12,500
متر مربع
2فوم سایلنت (1.5 میلیمتر) اقتصادی11,500
متر مربع
3فوم سایلنت (2میلیمتر)بافوم16,000
متر مربع
4فوم سایلنت (2میلیمتر) اقتصادی 13,000
متر مربع
5فوم پلی اتیلن (2 میلیمتر)_5,000
متر مربع
6چسب AMK 8000
(4kg)
گلف دکور500,000
7چسب AMK 8000
(10kg)
گلف دکور1,150,000
8چسب AMK 8000HV
(4kg)
گلف دکور550,000
9چسب AMK 8000HV
(10kg)
گلف دکور1,250,000
10چسب 8000 خمیری آلان (10kg)آلان500,000
11چسب سیلیکون همه کاره سفیدکاسپین150,000
فروش ویژه: 115,000
12چسب سیلیکون همه کاره شفافکاسپین175,000
13چسب سیلیکون کوئیک سیل سفیدکاسپین105,000
14چسب سیلیکون K2 سفیدکاسپین85,000
15چسب 123 400 میلی‌لیترمیتراپل170,000
16چسب پلی اورتان سوسیسیکاسپین185,000
لیست قیمت محصولات جانبی- آرتاپرس

لیست قیمت محصولات مراقبت و نگهداری | آرتاپرس | خرداد 1403

نام محصولبرندقیمت (تومان)
1شامپوی پارکت و لمینیت
(4kg)
گونتر300,000
2واکس پارکت و لمینیت
(4kg)
گونتر600,000
3شوینده و براق کننده نانو (460ml) آی کلین165,000
لیست قیمت محصولات مراقبت و نگهداری - آرتاپرس

لیست قیمت محصولات کف | آرتاپرس | خرداد 1403

نوع کفجنسبرندآلبومهر متر مربع (تومان)
1پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتایونیورسال475,000
2پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاامباس600,000
3پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاسمنتتوقف تولید
4پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)بلاکلیک_470,000
پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)گرین لایفسلکت توقف تولید
پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)گرین لایفپرمیومتوقف تولید
5کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)پلیژن_200,000
6کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)آرتا تاکطرح چوب230,000
7کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)اکوفلور_155,000

لیست قیمت محصولات دیوار | آرتاپرس | خرداد 1403

نوع محصولجنسعرضبرندقیمت مترمربع (تومان)قیمت شاخه (تومان)
2دیوارپوش
شاخه 6 متری
پی‌وی‌سی (PVC)20 cmآرمانی پلاست 145,000 174,000
3دیوارپوش
شاخه 3 متری
پی‌وی‌سی (PVC)20 cmآرمانی پلاست 145,000 87,000
4دیوارپوش قالب هگزاگون
شاخه 3 متری
پی‌وی‌سی (PVC)25 cmپارتاک 200,000 150,000

لیست قیمت انواع پروفیل و ابزار | آرتاپرس | خرداد 1403

نام قطعهجنسارتفاع (cm)طول شاخه (m)قیمت (تومان)
1قرنیزام دی اف (MDF)9 3.66 145,000
2قرنیزام دی اف (MDF)93.05120,000
3قرنیزپی وی سی (PVC) پلی استایرن9 3 85,000
4روکوبام دی اف (MDF)3 2.8 66,000
5اسکوتیام دی اف (MDF)3 2.8 65,000
6میانهام دی اف (MDF)3 2.8 95,000
7گردهام دی اف (MDF)3 2.895,000
8میتام دی اف (MDF)3 2.8 95,000
9نبشی تاشوام دی اف (MDF)8 2.8 70,000
10نبشی تاشوام دی اف (MDF)5 2.8 50,000

لیست قیمت محصولات جانبی | آرتاپرس | خرداد 1403

نام محصولبرندقیمت (تومان)
1فوم سایلنت (1.5 میلیمتر)بافوم12,500
متر مربع
2فوم سایلنت (1.5 میلیمتر) اقتصادی11,500
متر مربع
3فوم سایلنت (2میلیمتر)بافوم16,000
متر مربع
4فوم سایلنت (2میلیمتر) اقتصادی 13,000
متر مربع
5فوم پلی اتیلن (2 میلیمتر)_5,000
متر مربع
6چسب AMK 8000
(4kg)
گلف دکور500,000
7چسب AMK 8000
(10kg)
گلف دکور1,150,000
8چسب AMK 8000HV
(4kg)
گلف دکور550,000
9چسب AMK 8000HV
(10kg)
گلف دکور1,250,000
10چسب 8000 خمیری آلان (10kg)آلان500,000
11چسب سیلیکون همه کاره سفیدکاسپین150,000
فروش ویژه: 115,000
12چسب سیلیکون همه کاره شفافکاسپین175,000
13چسب سیلیکون کوئیک سیل سفیدکاسپین105,000
14چسب سیلیکون K2 سفیدکاسپین85,000
15چسب 123 400 میلی‌لیترمیتراپل170,000
16چسب پلی اورتان سوسیسیکاسپین185,000