لیست قیمت محصولات کف | آرتاپرس | بهمن 1401

نوع کفجنسبرندآلبومهر متر مربع (تومان)
1پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتایونیورسال315,000
2پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاامباس361,000
3پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاسمنت400,000
4پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)بلاکلیک_305,000
5کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)پلیژن_147,000
6کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)آرتا تاکطرح چوب198,000
7کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)اکوفلور_155,000
لیست قیمت محصولات کف- آرتاپرس

لیست قیمت محصولات دیوار | آرتاپرس | بهمن 1401

نوع محصولجنسعرضبرندقیمت مترمربع (تومان)قیمت شاخه (تومان)
2دیوارپوش
شاخه 6 متری
پی‌وی‌سی (PVC)20 cmآرمانی پلاست 119,000 142,800
3دیوارپوش
شاخه 3 متری
پی‌وی‌سی (PVC)20 cmآرمانی پلاست 119,000 71,400
4دیوارپوش قالب هگزاگون
شاخه 3 متری
پی‌وی‌سی (PVC)25 cmپارتاک 185,300 139,000
لیست قیمت محصولات دیوار- آرتاپرس

لیست قیمت انواع پروفیل و ابزار | آرتاپرس | بهمن 1401

نام قطعهجنسارتفاع (cm)طول شاخه (m)قیمت (تومان)
1قرنیزام دی اف (MDF)9 3.66 85,000
2قرنیزپی وی سی (PVC) پلی استایرن9 3 52,000
3روکوبام دی اف (MDF)3 2.8 34,000
4اسکوتیام دی اف (MDF)3 2.8 34,000
5میانهام دی اف (MDF)3 2.8 52,000
6گردهام دی اف (MDF)3 2.852,000
7میتام دی اف (MDF)3 2.8 45,000
8نبشی تاشوام دی اف (MDF)8 2.8 39,000
9نبشی تاشوام دی اف (MDF)5 2.8 27,500
10نبشی ثابتپی وی سی (PVC) پلی استایرن3.82.8 87,000
لیست قیمت محصولات پروفیل و ابزار- آرتاپرس

لیست قیمت محصولات جانبی | آرتاپرس | بهمن 1401

نام محصولبرندقیمت (تومان)
1فوم سایلنت (1.5 میلیمتر)بافوم8,500
متر مربع
2فوم سایلنت (1.5 میلیمتر) اقتصادی7,300
متر مربع
3فوم سایلنت (2میلیمتر)بافوم11,000
متر مربع
4فوم سایلنت (2میلیمتر) اقتصادی 8,500
متر مربع
5فوم پلی اتیلن (2 میلیمتر)_4,400
متر مربع
6چسب AMK 8000
(4kg)
گلف دکور305,000
7چسب AMK 8000
(10kg)
گلف دکور745,000
8چسب AMK 8000HV
(4kg)
گلف دکور325,000
9چسب AMK 8000HV
(10kg)
گلف دکور790,000
10چسب 8000 خمیری آلان (10kg)آلان200,000
11چسب سیلیکون همه کاره سفیدکاسپین116,000
12چسب سیلیکون همه کاره شفافکاسپین116,000
13چسب سیلیکون کوئیک سیل سفیدکاسپین80,000
14چسب سیلیکون K2 سفیدکاسپین65,000
15چسب 123 400 میلی‌لیترمیتراپل100,000
لیست قیمت محصولات جانبی- آرتاپرس

لیست قیمت محصولات مراقبت و نگهداری | آرتاپرس | بهمن 1401

نام محصولبرندقیمت (تومان)
1شامپوی پارکت و لمینیت
(4kg)
گونتر106,000
2واکس پارکت و لمینیت
(4kg)
گونتر317,000
لیست قیمت محصولات مراقبت و نگهداری - آرتاپرس

لیست قیمت محصولات کف | آرتاپرس | بهمن 1401

نوع کفجنسبرندآلبومهر متر مربع (تومان)
1پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتایونیورسال315,000
2پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاامباس361,000
3پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)آرتاسمنت400,000
4پارکت لمینیتاچ دی اف (HDF)بلاکلیک_305,000
5کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)پلیژن_147,000
6کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)آرتا تاکطرح چوب198,000
7کفپوشپی‌وی‌سی (PVC)اکوفلور_155,000

لیست قیمت محصولات دیوار | آرتاپرس | بهمن 1401

نوع محصولجنسعرضبرندقیمت مترمربع (تومان)قیمت شاخه (تومان)
2دیوارپوش
شاخه 6 متری
پی‌وی‌سی (PVC)20 cmآرمانی پلاست 119,000 142,800
3دیوارپوش
شاخه 3 متری
پی‌وی‌سی (PVC)20 cmآرمانی پلاست 119,000 71,400
4دیوارپوش قالب هگزاگون
شاخه 3 متری
پی‌وی‌سی (PVC)25 cmپارتاک 185,300 139,000

لیست قیمت انواع پروفیل و ابزار | آرتاپرس | بهمن 1401

نام قطعهجنسارتفاع (cm)طول شاخه (m)قیمت (تومان)
1قرنیزام دی اف (MDF)9 3.66 85,000
2قرنیزپی وی سی (PVC) پلی استایرن9 3 52,000
3روکوبام دی اف (MDF)3 2.8 34,000
4اسکوتیام دی اف (MDF)3 2.8 34,000
5میانهام دی اف (MDF)3 2.8 52,000
6گردهام دی اف (MDF)3 2.852,000
7میتام دی اف (MDF)3 2.8 45,000
8نبشی تاشوام دی اف (MDF)8 2.8 39,000
9نبشی تاشوام دی اف (MDF)5 2.8 27,500
10نبشی ثابتپی وی سی (PVC) پلی استایرن3.82.8 87,000

لیست قیمت محصولات جانبی | آرتاپرس | بهمن 1401

نام محصولبرندقیمت (تومان)
1فوم سایلنت (1.5 میلیمتر)بافوم8,500
متر مربع
2فوم سایلنت (1.5 میلیمتر) اقتصادی7,300
متر مربع
3فوم سایلنت (2میلیمتر)بافوم11,000
متر مربع
4فوم سایلنت (2میلیمتر) اقتصادی 8,500
متر مربع
5فوم پلی اتیلن (2 میلیمتر)_4,400
متر مربع
6چسب AMK 8000
(4kg)
گلف دکور305,000
7چسب AMK 8000
(10kg)
گلف دکور745,000
8چسب AMK 8000HV
(4kg)
گلف دکور325,000
9چسب AMK 8000HV
(10kg)
گلف دکور790,000
10چسب 8000 خمیری آلان (10kg)آلان200,000
11چسب سیلیکون همه کاره سفیدکاسپین116,000
12چسب سیلیکون همه کاره شفافکاسپین116,000
13چسب سیلیکون کوئیک سیل سفیدکاسپین80,000
14چسب سیلیکون K2 سفیدکاسپین65,000
15چسب 123 400 میلی‌لیترمیتراپل100,000